profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia myśli penitencjarnejpoleca85%
Pedagogika

Historia myśli penitencjarnej

HISTORIA MYŚLI PENITENCJARNEJ Z pierwszymi przejawami myśli penitencjarnej spotykamy się pod koniec XVI wieku. Więzienie w tych czasach było tylko karą poboczną , jednym ze środków odwetu w celu uczynienia z więzienia kary podstawowej...poleca89%
Pedagogika

Penitencjarna

1. Początki myśli penitencjarnej w znaczeniu współczesnym a) System celkowy -jest pierwszym systemem penitencjarnym jaki wykształcił się w toku rozwoju więziennictwa. -nazwa pochodzi od słowa „cela” ponieważ opierał się na umieszczeniu...poleca85%
Pedagogika

Cele i zadania pracy penitencjarnej w zakładach karnych

więźniami podporządkowane są wychowaniu i kiedy przyjęte modele procedury resocjalizacyjnej znajdują swoje uzasadnienie w pedagogice i psychologii penitencjarnej oraz kiedy usankcjonowane są stosownymipoleca85%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna w Polsce po roku 1997 w kręgu teorii i praktyki penitencjarnej.

, szczególnie pierwszy raz karanych, spontanicznie wykazuje taką motywację, myśli o tym, jak urządzić sobie życie po wyjściu na wolność. Zadaniem więzienia jest podtrzymać tę cenną aktywizację społecznąpoleca85%
Pedagogika

Funkcje wychowawcze w zakładach karnych

wychowaniu i kiedy przyjęte modele procedury resocjalizacyjnej znajdują swoje uzasadnienie w pedagogice i psychologii penitencjarnej oraz kiedy usankcjonowane są stosownymi przepisami. Współczesnepoleca85%
Pedagogika

Podział funkcjonariuszy więziennych

drugiej należą członkowie kierownictwa zakładu penitencjarnego, których praca ma charakter kontrolno – wizytatorsko – interwencyjny, a także członkowie administracji penitencjarnej ponadzakładowej