profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia japoniipoleca85%
Geografia

Japonia

Jak to się stało, że kraj: - położony w strefie dużej aktywności sejsmicznej dotkniętej trzęsieniami ziemi - narażony na fale tsunami i cyklony tropikalne - rozczłonkowany na kilku tysiącach wysp - górzysty i zalesiony - pozbawiony niemal...poleca85%
Socjologia

Ekonomia - Japoński system bankowy

Japoński system bankowy - socjologia, ekonomiapoleca85%
Historia

Japonia i Indie - historia.

INDIE Teren dzisiejszych Indii był gęsto zaludniony już w paleolicie. Pierwsze wielkie cywilizacje miejskie rozwinęły się ok. 2500 p.n.e. w dolinie Indusu (Mohendżo Daro, Harappa). Ok. 1500 p.n.e. napłynęły do Indii plemiona indoeuropejskie...poleca84%
Geografia

Japonia

Ukształtowanie powierzchni W krajobrazie Japonii dominują góry i wyżyny, zajmujące około 90% obszaru, w tym 10% to góry wysokie. Wyspy Japońskie stanowią bowiem nawodną część potężnego łańcucha górskiego, który wznosi się z dna oceanu na...poleca82%


poleca85%
Historia

Japonia jako przykład mocarstwa gospodarczego w środkowej Azji

Japonia jako przykład mocarstwa gospodarczego w środkowej Azjipoleca86%
Historia

Japonia

Japonia była państwem zamkniętym do połowy Xix. Władze miał cesarz- Mikado, nie miał on większego prawa, był tylko reprezentantem, władza była w rękach arystokracji- rządził Szogun. Holandia miałapoleca85%
Geografia

Japonia

. Głównym zbożem jest ryż. Rybołówstwo jest jednym z największych na świecie. Zasoby naturalne: Japonia posiada nieliczne własne zasoby naturalne i polega na imporcie większości surowców, głównie ropypoleca82%
Geografia

Japonia kraj wschodzącego słońca, środowisko przyrodnicze europy

,barcelona, sankt petersburg. JAPONIA KRAJ WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA 1) japonia to kraj położony na wyspach oceanu spokojnego w azji wschodniej 2)największa z wysp japońskich to:-honsiu-hokkaido -sikoku