profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Handel ludźmipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prostytucja - przyczynek do krytyki społeczeństwa postkapitalistycznego

Kim jest prostytutka ? Prostytutka to jedna ze sprzeczności cywilizacji. Jeden z wrażliwszych punktów na mapie historii ludzkości, taki, który porusza najskrytsze emocje, rzec by można : ujawnia naturę ludzką. To na jej temat najzagorzalsi...poleca85%
Pedagogika

Dewiacja

Dewiacja" pochodzi od łac. deviatio-zboczenie z drogi), deviare-zejść z drogi (na manowce). M. Filipiak (1997) wskazując na wieloznaczność tego terminu przytacza 3 sposoby jego rozumienia terminu przytacza 3 sposoby jego rozumienia: a....poleca90%
Język polski

Handel ludźmi oczami ofiary.

Człowiek jest skazany na wolność… Oczekujecie kolejnej historii o losach porwanej kobiety ? Kolejnego opisu tego, co przechodziła? Zwierzeń, jak udało jej się wyrwać z piekła ? Przestańcie czytać. Bo to nie jest taka historia. To...poleca89%
Pedagogika

Handel kobietami

praca zwiazana z handlem kobietamipoleca85%
Pedagogika

Wolność osobista

Treść pracy w załącznikupoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Przejawy łamania praw człowieka

Według Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka każdemu człowiekowi przysługują takie same prawa, które powinny być przestrzegane. Na straży praw człowieka stoją różne organizacje. Pomagają one ludziom, których prawa są łamane, jednak nie zawsze im...