profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Granica Polski po I wojnie

poleca74%
Historia

Kształtowanie południowej granicy Polski po I wojnie światowej

Kategoria: Lata 1918-1945

Podobnie jak miało to miejsce w odniesieniu do granicy wschodniej i zachodniej, także południowa granica, z Czechosłowacją, kształtowana była nie tylko przez dyplomatów na międzynarodowych konferencjach, ale i drogą zbrojną. W okresie tworzenia Polski i Czechosłowacji sporny między nimi był obszar tzw. Zaolzia, czyli części Śląska Cieszyńskiego leżącego za rzeką Olzą. Już 5 X 1918 roku polskie i czeskie organizacje (Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego i Narodni Vybor) uzgodniły między...