profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Główne pojęcia romantyzmupoleca85%
Język polski

Główne pojęcia Romantyzmu.

Mesjanizm - nurt w filozofii polskiej powszechny pogląd, że Polacy jako naród posiadają wybitne cechy osobowości, które w sposób szczególny wyróżniają ich pośród narodów świata. Najważniejsze rysy filozofii mesjanistycznej, wspólne dla...poleca85%
Język polski

Która z wielkich tradycji romantyczna czy pozytywistyczna jest bardziej potrzebna narodowi ?

wybitnego polskiego romantyka, Mickiewicza, w jego balladzie "Romantyczność", a także w "Dziadach cz.II". W romantyzmie szczególne znaczenie miały też pojęcia mesjanizmu i prometeizmu. Ten pierwszypoleca86%
Język polski

Która z wielkich tradycji romantyczna czy pozytywistyczna jest bardziej potrzebna narodowi?

wybitnego polskiego romantyka, Mickiewicza, w jego balladzie "Romantyczność", a także w "Dziadach cz.II". W romantyzmie szczególne znaczenie miały też pojęcia mesjanizmu i prometeizmu. Ten pierwszy