profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Geneza prawapoleca85%
Prawo

Historia prawa i podstawowe pojęcia prawne.

HISTORIA PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE HISTORIA PRAWA Prawo jest stare, jak stara jest organizacja państwowa. Jest ono genetycznie i funkcjonalnie związane z działalnością aparatu przymusu państwa. Pojawiło się wtedy, gdy rozwój...poleca86%
Prawo

Prawo wczoraj i dziś

Każda wspólnota ludzka stara się mieć reguły i wzorce pomagające ludziom współżyć i utrzymywać porządek; określony system wartości, niezbędny do budowy życia społecznego; przepisy, które określałyby jakie postawy i zachowania są akceptowane, a...poleca91%
Administracja

Wstęp do nauki o państwie i prawie- najwazniejsze informacje i definicje

1. Koncepcje genezy państwa Poglądy autonomiczne- organizacja państwowa powstała na pewnym etapie rozwoju społecznego w wyniku działania ludzi. Poglądy heteronomiczne – do powstania państwa doszło niezależnie od działań ludzkich i woli...poleca84%
Podstawy przedsiębiorczości

Podstawowe zagadnienia z przedsiębiorczości

. Zatrudnienie. Podstawy prawne zatrudniania 3.4.1. Kodeks pracy 3.4.2. Umowy o pracę 3.4.3. Rozwiązania umów o pracę 3.4.4. Obowiązki i prawa pracownika 3.4.5. Prawa i obowiązki pracodawcy 3.4.6poleca81%
Administracja

Adminisracja publiczna - podstawowe pojęcia - opracowanie

jakie źródła prawa wydaje wojewoda i na jakiej podstawie? Rozporządzenia wykonawcze; rozporządzenia porządkowe – na podstawie ustawy organizacji rządowej administracji ogólnej; uchwały i zarządzeniapoleca82%
Prawo

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - podstawowe regulacje prawne

Nie od początku funkcjonowania Wspólnot można było mówić o ochronie praw obywatelskich ponieważ nie było jeszcze pojęcia obywatelstwa. Regulowano jednak stopnio-wa prawa i wolnościpoleca82%
Prawo

Różne zagadnienia prawne

prawa . Składania – różnica języka prawnego i języka potocznego 5. Stosunek pojęć: norma prawna - przepis prawny „Przepis prawny” i „norma prawna” to podstawowe pojęcia nauk prawnych. Nazwapoleca83%
Administracja

Wstęp do nauki o państwie i prawie

dyscyplinach nauk prawnych, a zwłaszcza w dogmatyce prawa . Natomiast nazwa „wstęp do teorii państwa i prawa ” wskazuje, że podstawowe problemy polityczne i prawne , będące przedmiotem naszego