profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Geneza powstania Unii Europejskiejpoleca85%
Historia

Geneza powstania Unii Europejskiej

POCZĄTKI Jednoczenie się państw europejskich miało miejsce na długo przed II wojną i było stosunkowo powszechną tendencją. Można tu wspomnieć o jednoczeniu się Chorwatów i Serbów w obliczu zagrożenia ze strony Włoch, o politycznych związkach...