profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Gabriel Narutowicz notka biograficznapoleca85%
Historia

Prezydenci polscy XX wieku

Gabriel Narutowicz. Urodził się 17 marca 1865 roku w Telszach na Żmudzi, w rodzinie powstańca styczniowego, właściciela majątku. Gimnazjum kończył w Lipawie na Łotwie. Ze względu na stan zdrowia przerwał studia na Uniwersytecie w Petersburgu, a...poleca78%
Wiedza o społeczeństwie

Polscy prezydenci

Gabriel Narutowicz (1865-1922) - profesor politechniki w Zurychu; w 1922 r. wybrany na pierwszego prezydenta RP spośród 5 kandydatów. Głosy mniejszości narodowych w dużym stopniu przyczyniły się do objęcia przez niego tego stanowiska. Zwycięstwo...poleca84%
Historia

Narutowicz Gabriel

Narutowicz Gabriel, pierwszy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, (1865- 1922), rodem ze Żmudzi. Odbył studia w Petersburgu i Zurychu, tam uzyskał w 1891r. dyplom inżyniera. Mając zamknięty powrót do kraju przez władze rosyjskie za styczność...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Polscy prezydenci

Wojciechowski urodził się 15 marca 1869 roku w Kaliszu, w rodzinie inteligenckiej, wywodzącej swoje szlachectwo z XV wieku . Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim w