profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Funkcje administracji rządowejpoleca85%
Administracja

Administracja rządowa

Spis treści: 1. Zasada legalności działania 2 2. Źródła prawa administracyjnego 2 3. Struktura, funkcje, działalność administracji rządowej 4 4. Rada Ministrów, Premier 5 5. Ministrowie, ministerstwa 7 6. Administracja rządowa na szczeblu...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Służba publiczna.

Aby państwo mogło sprawnie funkcjonować i skutecznie pomagać wszystkim obywatelom, musi być odpowiednio zarządzane. Zadanie to wykonuje administracja publiczna. Określa się w ten sposób zespół instytucji i urzędów powołanych do realizowania celów...poleca85%
Administracja

Administracja rządowa - wykłady

Administarcja rządowa - wykładypoleca85%
Dziennikarstwo

System konstytucyjny Brazylii.

system konstytucyjny Brazyliipoleca84%
Administracja

Administracja - wykład

kraju jak tez w zasadniczej jednostce podziału terytorialnego kraju. II. Administracja rzadowa działa w imieniu państwa i na rachunek państwa, administracja samorządowa w imieniu jednostkipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Rada ministrów i administracja rządowa.

i samorządu terytorialnego. 3. Rada Ministrów kieruje administracją rządową . 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności: 1) zapewnia wykonaniepoleca88%
Administracja

Służba celna i administracja rządowa

ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ W POLSCE 1. kontrola przestrzegania przepisów p. celnego oraz innych związ z przywozem i wywozem towarów, 2. wykonyw. czynności związ z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego