profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Fonetyczne zjawiska

poleca46%
Gramatyka polska

Zjawiska fonetyczne

W języku dość często występuje różnica między wymową wyrazu a jego pisownią. Dzieje się tak z wielu powodów. Głoski oddziaływują na siebie i wywołują różne zjawiska fonetyczne, które spróbujemy prześledzić i opisać. Zjawiska fonetyczne upodobnienia pod względem dźwięczności wewnątrzwyrazowe ubezdźwięcznienia (utrata dźwięczności) wsteczne postępowe udźwięcznienia (nadanie dźwięczności) wsteczne odnosowienie (utrata nosowości)...poleca83%
Język polski

Podział stylistycznych środków językowych

1. Fonetyczne środki - celowy dobór głosek: -instrumentacja głoskowa albo eufonia -onomatopeja, czyli imitowanie dźwięków (miau, hau, zgrzytać, huk itp) -rym, czyli zgodność grupy głosek kończącychpoleca84%
Język polski

"Bogurodzica" jako zabytek językowo-literacki.

- intonacja zdaniowa - apostrofa - rymy żeńskie, parzyste, wewnętrzne - antyteza - refren („Panie zmiłuj się”) 4. ZJAWISKA FONETYCZNE -przegłos (np. zwolena) - palatalizacja (np. Krzciciel) - archaizmy (np. jąż, jegoż, przebyt)poleca83%
Język polski

Środki poetyckie

) Adideacja – terroretyk (przekształcenie fonetyczne wyrazu, upodabniające go do brzmienia innego słowa o odmiennym znaczeniu i pochodzeniu) Kalambur – Repertuar, jeżeli może wywołać wzruszenie, to chybapoleca83%
Język polski

Środki poetyckie

) Adideacja – terroretyk (przekształcenie fonetyczne wyrazu, upodabniające go do brzmienia innego słowa o odmiennym znaczeniu i pochodzeniu) Kalambur – Repertuar, jeżeli może wywołać wzruszenie, to chybapoleca86%
Język polski

Charakterystyka srodków artystycznych.

***Podzial srodkow jezykowych : a) fonetyczne b)slowotworcze c)fleksyjne ( fleksja zajmuje sie odmiana wyrazow ) d)skladniowe e)leksykalne ( leksyka zajmuje sie slownictwem ) ^^LEKSYKALNE