profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Filozoficzny testamentpoleca85%
Język polski

Rej i Kochanowski o powinnościach "Żywot człowieka poczciwego".

"Żywot człowieka poczciwego", jest traktatem parenetycznym podsumowującym życie Reja, napisanym pod koniec życia. Jest jakby filozoficznym testamentem i pożegnaniem ze światem jednocześnie. zawarte są tu poglądy na temat życia i człowieka;...poleca88%
Język polski

Renesansowa parenetyka. Omów odwołując się do wybranych utworów literackich.

prywatnych interesach, nie zaś o dobru publicznym i państwowym: Każdy na swe skrzydło goni; Pewnie Pospolitej Rzeczy Żadny tam nie ma na pieczy. b) " Żywot człowieka poćciwego", w którym autorpoleca85%
Język polski

Kochanowski

znosić z godnością wszystko, co spotyka człowieka . Dramat ojca, chrześcijanina i filozofa kończy się ukojeniem bólu. Odnajduje je w chrystianizmie i jego nauce o sensie życia oraz w rozwadze i rozsądkupoleca85%
Język polski

Jacy byliśmy, jacy jesteśmy? Myśli o Polsce i Polakach zawarte w literaturze staropolskiej, wzbogacone twoim komentarzem.

chłopów i odważnym krytykiem wad własnej klasy społecznej, czyli szlachty. Niezwykłym dokumentem literackim epoki renesansu jest „ Żywot człowieka poczciwego ” Mikołaja Reja. Już wtedy, u schyłku latpoleca84%
Język polski

"Odprawa posłów greckich" - J. Kochanowski.

treść dramatu jest tematycznie związana z antyczną Grecją, ale kiedy Chór wygłasza przemowę o powinnościach władców rozpoczynając ją od słów „ Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…” natychmiast możnapoleca85%
Filozofia

Co to jest retoryka? Kto jest uważany za najwybitniejszego mówcę starożytności?

. Napisał dzieła filozoficzne " O powinnościach " i " O naturze bogów". Przez długie wieki Cyceron był uważany za wzór mówcy, który potrafił przedstawić argumenty w sposób logiczny, a zarazem obrazowy i piękny