profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Elementy prawapoleca85%
Prawo

Od pojecia prawa do prawa konstytucyjnego

Elementy Prawa Prawo – jest to zbiór zasad, norm postępowania Oprócz norm prawnych wyróżniamy inne normy, m.in. moralne, religijne, zwyczajowe. Dlaczego normy są prawnymi – w zależności od źródła – twórca prawa – państwo, zwyczaj Różnica...poleca85%
Prawo

Elementy prawa

Mała ściaggawka z elementów prawa dla studentów z ZIMpoleca86%
Prawo

Elementy Prawa

1. Pojęcie prawo. Prawo to zespół norm prawnych (reguł postępowania) ustanowionych lub uznanych przez państwo popartych przymusem ze strony państwa. Prawo pełni funkcję ochronną czyli chroni obywateli. 2. Budowa normy prawnej. Norma prawna...poleca84%
Prawo

Elementy prawa

1. Pojęcie prawo. Prawo to zespół norm prawnych (reguł postępowania) ustanowionych lub uznanych przez państwo popartych przymusem ze strony państwa. Prawo pełni funkcję ochronną czyli chroni obywateli. 2. Budowa normy prawnej. Norma prawna...poleca85%
Prawo

Miejsce prawa cywilnego w systemie prawa i jego źródła

przędę wszystkim stosunki między państwem a jednostką oraz między organami państwa. Przyjmując powyższe kryterium podziału, do norm prawa publicznego zaliczyć można np.: normy prawa konstytucyjnegopoleca85%
Edukacja europejska

Podstawowe zasady prawa wspólnotowego.

aktami prawa pierwotnego. Do źródeł prawa europejskiego zalicza się ponadto ogólne zasady prawa , umowy międzynarodowe z państwami trzecimi (nie będącymi członkami UE) oraz orzecznictwo Trybunałupoleca85%
Edukacja europejska

Źródła prawa administracyjnego

?) bądź tylko na wyrażeniu opinii. Rozporządzenia z mocą ustawy wprowadzane są do sytemu źródeł prawa wyjątkowo, jako odstępstwo od zasady nadrzędności ustaw. Moc prawna takiego rozporządzenia jest takapoleca83%
Administracja

Źródła prawa administracyjnego

rozporządzenie wydane zostanie „w uzgodnieniu” lub” w porozumieniu”) bądź tylko na wyrażeniu opinii. Rozporządzenia z mocą ustawy wprowadzane są do sytemu źródeł prawa wyjątkowo, jako odstępstwo od zasadypoleca82%
Prawo

Podstawy prawa

przyzwolenia dla prawa , tzn. od tego w jakim stopniu członkowie społeczeństwa są gotowi przestrzegać je i sankcjonować. Niezależnie od tego najszerszego pojęcia „ prawa ” funkcjonują rozmaite pojęcia