profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Elementy laserapoleca85%
Fizyka

Lasery

Laser - ( light amplification by stimulated emission of radiation – wzmacnianie swiatla przez wymuszona emisje promieniowania ) – generator kwantowy optyczny ; generator spójnego promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widma od nadfioletu do...poleca85%
Fizyka

Lasery

Laser - (light amplification by stimulated emission of radiation – wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania) – generator kwantowy optyczny; generator spójnego promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widma od nadfioletu do...poleca85%
Fizyka

Lasery

czynnego W nawiasach podano długości fal emitowanego światła. Lasery gazowe: - He-Ne helowo-neonowy (543 nm lub 633 nm) - Ar argonowy (jonowy) (458 nm, 488 nm lub 514,5 nm) - napoleca88%
Fizyka

Lasery

doskonale równoległa, bowiem fale, które nie wędrują tam i z powrotem między zwierciadłami, szybko uciekają na boki ośrodka drgającego bez wzmocnienia. Rodzaje laserów: Lasery gazowe: - laserpoleca85%
Fizyka

Lasery

zwierciadłami, szybko uciekają na boki ośrodka drgającego bez wzmocnienia. Lasery znalazły wiele zastosowań; są na przykład używane do spawania, w medycynie np. chirurgii, holografii, drukarkachpoleca85%
Fizyka

Lasery, masery oraz ich zastosowanie

zmian) wielkości fizycznych charakteryzujących stany mikrocząsteczek. Tematem mojego referatu są lasery , masery oraz ich zastosowanie. Obie nazwy pochodzą od pierwszych liter angielskiej nazwy zjawiskapoleca85%
Fizyka

Lasery i ich zastosowanie (szczegółowy opis wybranego laseru)

dostatecznej energii fotonów za pomocą np. innego lasera lub błysku flesza (tzw. pompowanie optyczne), za pomocą wyładowania elektrycznego ( lasery gazowe), wykorzystując energię reakcji chemicznych