profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Działanie prądu elektrycznego na układ nerwowypoleca86%


poleca85%
Fizyka

Przyczyny porażenia prądem elektrycznym i skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki Skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka można rozpatrywać jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia...poleca85%
Fizyka

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe.

Prąd elektryczny Istnienie zjawisk elektrycznych znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności przyciągania drobnych przedmiotów drewnianych przez potarty bursztyn. W XVI w. William Gilbert wprowadził pojęcie sił...poleca82%
Fizyka

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka można rozpatrywać jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia czynności). Prąd stały działa na człowieka inaczej niż prąd zmienny....poleca84%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Domowa instalacja elektryczna- zasady bezpiecznego użytkowania, wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

. Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe Człowiek narażony na działanie prądu elektrycznego , może doznać pewnych obrażeń. Obrażenia te są skutkami działania prądu , które mogą mieć naturę fizycznąpoleca85%
Fizyka

"Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe."

Wpływ elektryczności na ten świat jest w obecnych czasach bardzo rozległy. Nigdy w historii nie było tylu dziedzin życia, w których by była użyta elektryczność. Spotykamy ją na każdym kroku. W domupoleca85%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

zmienny oraz jego częstotliwość), drogi i czasu przepływu prądu oraz stanu zdrowia porażonego. Decydujący wpływ , gdy chodzi o niebezpieczeństwo porażeń, ma wartość prądu i czas przepływu. Prądpoleca83%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

Oddziaływanie pól elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe jest na ogół bardzo złożone. Zależy ono od rodzaju tych pól, wielkości ich natężeń i charakteru zmienności w czasie, oraz oczywiściepoleca79%
Fizyka

Zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej oraz wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

się wartość 24 V. Skutki działania prądu na organizm człowieka można rozpatrzyć jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia czynności