profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dorobek intelektualnypoleca83%
Administracja

Prawo własności intelektualnej

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - dr Wojciech Włodarczyk Prawo własności intelektualnej: 1)w znaczeniu przedmiotowym 2)w znaczeniu podmiotowym 1) w znaczeniu przedmiotowym ? normy prawne określające nabywanie, zmianę, utratę i ochronę praw...poleca85%
Informatyka

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej Pojęcie „ prawo własności intelektualnej ” odnosi się do wszelkich wytworów ludzkiego umysłu jak i praw do korzystania z nich. Dotyczy głównie wynalazków, wzorówpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej Prawo własności intelektualnej (inaczej prawo na dobrach niematerialnych lub mniej ściśle - Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej) jest topoleca85%
Etyka

Etyczna ochrona własności intelektualnej

i karnego. Uregulowania prawne własności intelektualnej mają swoje zakorzenienie w różnych gałęziach prawa. Podstawowymi aktami prawnymi skupiającymi się na ochronie własności intelektualnej i prawpoleca82%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Ochrona własności intelektualnej

własności intelektualnej to: -możliwość powołania się na prawo autorskie celem zabezpieczenia interesów producenta, -utrzymanie w tajemnicy (nieudostępnianie informacji o przedmiocie ochronypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ochrona własności przemysłowej

„porozumienia szczegółowe”, wśród których znajduje się Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights