profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Dewocja wyrazem słabości

polecab/d
Słownik motywów literackich

Dewocja z Nowolipek

Warto zwrócić uwagę na dewocję jako wyraz słabości i bezsilności. Kobietą traktującą wyjście do kościoła jak ucieczkę i szukającą w obrzędach religijnych siły jest np. matka „dziewcząt z Nowolipek”, pani Raczyńska. Zaangażowanie religijne i ciągłe ucieczki do kościoła nie pozwalają jej widzieć obiektywnie tego, co dzieje się w domu: nie zauważa nieuczciwości i złego prowadzenia się córek. Choć bardzo dba o rodzinę, traci autentyczny, głęboki kontakt z dziećmi. Bez religijnej pociechy być...poleca88%
Język polski

Granica - nawiązania i bibliografia

>Buddenbrokowie (Tomasz), Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Kariera Nikodema Dyzmy . Motyw aborcji: Pola Gojawiczyńska, Dziewczęta z Nowolipek , John Irving, Regulamin tłocznipoleca85%
Język polski

Przeanalizuj powyższy fragment „ Świętoszka ” Moliera jako ilustrację odmiennych doktryn religijnych i filozoficznych. Odwołując się do całego utworu, określ ich wartość moralną

czytelnikowi całej prawdy o człowieku, o jego postępowaniu. „ Świętoszek” Moliera łączy w sobie zarówno cechy komedii charakteru ( kreacje obłudy Tartuffe’a ) z komedią intrygi ( działanie Marianny i