profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Determinacja jednej cechy

poleca88%
Biologia

Jeden gen determinuje jedną cechę

Jeden gen determinuje jedną cechę. Możliwe są przy tym trzy rodzaje relacji między dwoma allelami danego genu. – Dominacja zupełna polega na nieujawnianiu się allelu recesywnego w obecności allelu dominującego. Heterozygota posiada wówczas fenotyp taki sam, jak homozygota dominująca . Stosunek fenotypów w pokoleniu F 2 wynosi 3:1, jeśli badana jest jedna cecha autosomalna lub 9 : 3 : 3 : 1, gdy rozpatruje się dziedziczenie dwóch niesprzężonych cech. Dominacja zupełna występuje np....poleca85%
Biologia

Genetyka (I prawo Mendla itp.)

. ZJAWISKO PLEJOTROPIZMY- jeden den wpływa na więcej niż jedną cechę fenotypową; plejotropizm polega na warunkowaniu przez jeden określony gen kilku pozornie nie związanych ze sobą cech fenotypowychpoleca84%
Medycyna

Dziedziczenie mendlowskie

więcej niż jedną cechę np. gen L determinuje dwa układy grupowe krwi MN i Ss. Poligenia ? dana cecha warunkowana jest kilkoma parami genów nieallelicznych np. cechy ilościowe organizmu takie jak wzrost