profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Definicja zawodupoleca89%
Pedagogika

Zawodoznawstwo

Temat: Zawodoznawstwo Zawód Wg Jana Szczepańskiego: 1) jako wewnętrznie spójny system czynności, stanowiących dla jednostki źródło utrzymania i określających jej pozycję społeczną; 2) jako stałe wykonywanie pewnych czynności bez względu na...poleca82%
Pedagogika

Pedagogika pracy - wykłady.

Temat: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy. Pedagogika pracy to jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Wyodrębnianie subdyscyplin jest częste. Pedagogika pracy wyodrębniła się w 1972 r. podczas pierwszego posiedzenia Rady Naukowej...poleca83%
Socjologia

Struktury zawodowe

Struktury zawodowe współczesnych społeczeństw 1.Struktura zawodowa Podstawowym źródłem utrzymania ludności oraz czynnikiem wzrostu jej zamożności jest praca zarobkowa. Jednak w zależności od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego danego...poleca85%
Pedagogika

Praca człowieka jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy.

SPIS TREŚCI: PRACA ZAWÓD PRACA ZAWODOWA ZAWODOZNAWSTWO KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE PRACOWNICZE UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNE I ZAWODOWE Praca W języku polskim termin ?praca? używany jest najczęściej w dwóch znaczeniach: ? Czynnościowy / funkcjonalny...