profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Decentralizacjapoleca87%
Politologia

Cele i uzasadnienie działalności Ligi Północnej we Włoszech.

Spis treści 1. Powstanie i początki działalności Ligi Północnej 2. System partyjny Pierwszej Republiki Włoskiej (1945-1994) 3. Kształtowanie się systemu partyjnego Drugiej Republiki Włoskiej 4. Działalność Ligi Północnej po 1994...poleca85%