profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki strukturotwórczepoleca85%
Administracja

Teoria organizacji i zarządzania - potrzeba, zachowania człowieka

TOiZ z punktu widzenia: -technologii i procesu zarządzania (na 1 planie proces decyzyjny, funkcje Z, optymalizacja decyzji, strategia decydowania), - O, jej funkcjonowania i typu (składniki O, więzi org, struktury i schematy O, relacje O z...