profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Czym jest więź społecznapoleca87%
Psychologia

Jak budować więź społeczną w domu pomocy społecznej?

Więzią społeczną możemy określić zorganizowany system stosunków, instytucji i środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe w funkcjonalną całość zdolną do utrzymania się i rozwoju. Mogą więc istnieć różnego...poleca85%
Socjologia

Więź społeczna w grupie

Na wstępie mojej pracy postaram się wytłumaczyć pojęcie więzi społecznej. Otóż więź społeczna to ogół stosunków, relacji i zależności wiążących jednostkę z grupą, zbiorowością. Więź łącząca jednostki w grupy opiera się przede wszystkim na...poleca85%
Socjologia

Wykłady z socjologii

ROZWÓJ WIEDZY SPOŁECZNEJ Poznanie wiedzy społecznej konkretnego społeczeństwa, czy społeczeństw o podobnym rozwoju kulturowym, jest jednocześnie poznawaniem jego samego, jego kultury i jego historii. Istotną osobliwością nauk społecznych jest...poleca85%
Pedagogika

Wykłady z profilaktyki (prof. UJ F.Wojciechowski)

) postępowanie profilaktyczne – zapobieganie niekorzystnym stanom rzeczy, które mogą zaistnieć w przyszłości Profilaktyka to nic innego jak jedna z procedur ingerowania w rzeczywistość społeczną , z drugiej