profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest uzależnieniepoleca85%
Pedagogika

Uzależnienia

UZALEŻNIE Uzależnienie - nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to posiada kilka znaczeń . Wspólną ich cechą jest utrata zdolności...poleca88%
Pedagogika

Uzależnienia - alkoholizm, narkomania, samobójstwa.

PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM Uzależnienie-to przymus brania środków naturalnych bądź syntetycznych, wywołujących skutki szkodliwe dla zdrowia -psychiczne- jednostka jest przeświadczona, że nie może funkcjonować beż danego środka...poleca85%
Pedagogika

Uzależnienie

UZALEŻNIENIE Uzależnienie (addiction) Termin ten używany jest w wielu różnych znaczeniach i nie ma jednej uzgodnionej naukowej definicji. Najczęściej stosowany jest do opisu pewnych zachowań, które mają ważne cechy wspólne; w szczególności, –...poleca87%
Pedagogika

Uzależnienia człowieka

UZALEŻNIENIA 1. Wprowadzenie: Społeczeństwo polskie po kilkuletnim okresie zasadniczych przemian ustrojowo-społecznych, charakteryzuje się wieloma przejawami życia, typowymi dla wysoko rozwiniętych społeczeństw zachodnich. Pomimo przejścia...poleca88%
Pedagogika

Czy placówki profilaktyczno- wychowawcze dla młodzieży z zaburzonymi zachowaniami, oraz zagrożonej uzależnieniem spełniają swoją funkcję.

Aby odpowiedzieć na pytanie czy placówki profilaktyczno- wychowawcze spełniają swoją funkcje najpierw trzeba wiedzieć czym są, jakie są ich funkcje, cele i na jakiej zasadzie działają. Tak więc: Placówka profilaktyczno- wychowawcza, zwane też...