profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Człowiek jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego światapoleca81%
Język polski

„Człowiek (…) jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata” (Wiesław Myśliwski ). Rozważania o uniwersalnych wartościach, które powinny tworzyć kodeks etyczny człowieka naszej epoki. Odwołaj się literatury

Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W każdej epoce poeci i pisarze dostrzegali...poleca85%
Język polski

Człowiek jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata.

?Człowiek jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata? Co tworzy kodeks etyczny naszej epoki? Jak powinniśmy postępować w codziennych czy też niecodziennych sytuacjach? Czy kłamstwo w dobrej wierze jest dobre? Czy jedno...