profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Cieplarniany

poleca67%
Słownik języka polskiego

Cieplarniany

przym. (nauk., meteo.) cieplarniany efekt – efekt stopniowego ocieplania atmosfery Ziemi na skutek emisji zanieczyszczeń itp., zagraża klimatowi, powodując niekorzystne zmiany, jakie mogą nastąpić wskutek podnoszenia się średniej temperatury globu. właściwy dla cieplarni, uprawiany w cieplarni. (przen.) wychowanie lub zajmowanie się kimś, stwarzając warunki do maksymalnie spokojnej egzystencji.   (w zn. 1.) Naukowcy uważają, że na skutek działalności człowieka efekt...