profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Cicho jak makiem zasiałpoleca84%
Język polski

Potrawy Wigilijne

. -Kluski z makiem , cukrem i miodem. -Kompot z suszonych owoców, zupa migdałowa czy z tradycji wschodniej kulebiak i kutia. KLUSKI Z MAKIEM (najlepsza i najprostsza potrawa): POTRZEBA: Ciasto: 30poleca79%
Język polski

Strach ma wielkie oczy - opowiadanie własne.

jak makiem zasiał . Już myśleli, że wybiła ich ostatnia godzina, jednak Sebastian dostrzegł nadchodzącego leśniczego, który okazał się być ich ostatni deską ratunku. Na szczęście wszystko poszło jak zpoleca80%
Język polski

Opowiadanie z użyciem zw. frazeologicznych.

następnej klany. Sprawdzian poszedł mi jak z płatka. Wszystkie moje obawy były nie potrzebne. Kolejną lekcją była plastyka, na której było cicho , jak makiem zasiał . A każdy pracował nad swoją pracą. Każdypoleca86%
Język polski

Oczekuje ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego. Hura! Jestem uczniem szkoły średniej!- opis przeżyć wewnętrznych.

szkoły trzymała w rękach kartkę i powiesiła ja na tablicy informacyjnej. Była to lista z wynikami egzaminu. Najpierw rozległ się szmer, a potem zrobiło się cicho jak makiem zasiał a po chwili słyszałempoleca81%
Język polski

Wypracowanie z użyciem związków frazeologicznych

rozbiegli się na cztery strony świata. Kolejna godzina nauki przebiegła bez zarzutu. W sali było cicho jak makiem zasiał . Ale wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Na języku polskim po