profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Charakterystyka pracy socjalnejpoleca85%
Pedagogika

Metody w pracy socjalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I Wieki Średnie- charakterystyka wybranego okresu historycznego w Pedagogice Socjalnej I.1 Święty Franciszek- buntownik i miłośnik Boga I.2 Święty Tomasz-...poleca85%
Pedagogika

Teoria pracy socjalnej

I. Związki między teorią a praktyką w pracy socjalnej Pracownik socjalny powinien dążyć do wzbogacania swoje pracy. Może to zrobić poprzez nowe własne doświadczenia, czyli mogą to być różnego rodzaju praktyki te, które uważa on za skuteczne,...poleca85%
Pedagogika

Praca socjalna- ogólnie

Termin praca socjalna pojawił się po raz pierwszy w 1917 r. w nazwie amerykańskiego Towarzystwa Pracy Socjalnej. Praca socjalna to zawód, który promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich relacjach oraz wzmacnianie i...poleca85%
Socjologia

Metody w pracy socjalnej.

w pracy socjalnej . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Omówione powyżej tradycyjne metody pracy socjalnej , czyli pracapoleca85%
Pedagogika

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ ( w ) Proces postępowania metodycznego w porządku chronologicznym. 1. Życzenie lub problem społeczny. (czynność informacyjna o tym, czego chce klient) 2. Analizapoleca84%
Socjologia

Metody i techniki pracy socjalnej

zwiększanie ich kompetencji społecznych. Metody dokonywania zmian w pracy socjalnej to praca z przypadkiem , praca z grupą oraz organizowanie społeczności lokalnej. 14Stawanie się klientempoleca85%
Etyka

Aksjologia w polityce społecznej i pracy socjalnej; główne dylematy aksjologiczne

, grupa rówieśnicza, klasa społeczna, naród. Wartości w pracy socjalnej : Wartości stanowią jeden z filarów profesjonalnej pracy socjalnej , obok wiedzy i metod działania. Praktyka pracy socjalnejpoleca87%
Socjologia

Praca socjalna w ciągu życia

socjalnych. Poprawy jakości życia wszystkich obywateli w kraju nie da się osiągnąć bez nowoczesnego, dobrze wyposażonego systemu profesjonalnej Pracy Socjalnej . Wyróżniamy trzy metody pracy socjalnej