profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Cesarzowa Rosji

poleca38%
Słownik postaci historycznych

Katarzyna II

Z domu księżna Sophie Auguste Anhalt-Zerbst, od 1745 żona księcia holsztyńskiego Piotra Ulryka, późniejszego cara Piotra III. Wzięła udział w spisku, który w 1762 doprowadził do przewrotu pałacowego, obalenia i śmierci męża. W pierwszych latach panowania uważana za przedstawicielkę absolutyzmu oświeconego. Zjednała sobie przyjaźń m.in. Woltera. Prowadziła politykę wzmacniania władzy absolutnej i centralistycznego zarządzania państwem oraz ekspansji terytorialnej. Wzmocniła pozycję szlachty,...poleca85%
Historia

Katarzyna II

Katarzyna II Zofia, Augusta, Fryderyka Anhalt-Zerbst – bo tak nazywała się przed zmianą wiary Katarzyna II – urodziła się 21. IV. 1729 r. w Szczecinie. Jej ojciec, Chrystian August był pruskimpoleca85%
Historia

Reformy w Rosji - Katarzyna II

Europy. Mając za sobą poparcie żołnierzy Katarzyna II zmusiła Piotra do abdykacji i wstąpiła na tron jako Katarzyna II . Jej mąż wkrótce po abdykacji został zamordowany… Przed rozpoczęciem rządów nowapoleca83%
Religia

Św. Katarzyna

ŚW. KATARZYNA , aleksandryjska dziewica, męczennica, pocz. w. IV Podobnie jak św. Cecylia na Zachodzie, tak św. Katarzyna na Wschodzie należała do najwięcej znanych świętych. A jednak tak mało o niejpoleca89%
Historia

Władysław A. Serczyk "Katarzyna II"

Katarzyna II (1762-1796)- caryca Rosji, Urodziła się 2 maja 1729 w Szczecinie, jako córka niemieckiego księcia Christiana Augusta w prowincji Anhalt-Zerbst. Na chrzcie otrzymała imiona Sophiepoleca85%
Historia

Katarzyna II

" Katarzyna II " - Władysław A. Serczyk Chrystian August dowódca pruskiego 8 pułku piechoty w Szczecinie ożenił się z Joanną Elżbietą z rodu Holstein-Gottorp. 21 kwietnia 1729 roku z ich związku