profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele Międzynarodowej Organizacji Pracypoleca84%
Politologia

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization)

Międzynarodowa Organizacja Pracy została powołana w roku 1919 na mocy postanowień Wersalskiej Konferencji Pokojowej, która zebrała się dla zakończenia I wojny światowej. Wśród państw założycielskich tej organizacji znajduje się Polska. Początkowo...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Agendy ONZ - Międzynarodowa Organizacje Pracy (MOP)

Międzynarodowa Organizacja Pracy International Labour Organization, założona w 1919 jako jednostka organizacyjna Ligi Narodów. Po II wojnie światowej została przekształcona w afiliowaną przy ONZ wyspecjalizowaną organizację, zajmującą się...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacje Międzynarodowe i Organizacje Regionalne

ONZ: I. Rok powstania: Konferencja – 25 kwietnia 1945. Karta Narodów Zjednoczonych podpisana 26 czerwca 1945 II. Miejsce powstania: San Francisco III. Rozpoczęcie działalności: 24 października 1945 IV. Ilość członków: 51 V. Organy:...poleca85%
Geografia

Wioadomości o ONZ

ZSRR. Wiele wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych zostało powiązanych z ONZ. Są to: - ILO ( International Labour Organization ) - Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). - organizacjapoleca83%
Geografia

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

: -ILO ( International Labour Organization ) - Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). • organizacja międzynarodowa utworzona 1919, z siedzibą w Genewie • po II wojnie światowejpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacje wyspecjalizowane ONZ

1. Międzynarodowa Organizacje Pracy (MOP) Międzynarodowa Organizacja Pracy International Labour Organization , założona w 1919 jako jednostka organizacyjna Ligi Narodów. Po II wojnie światowejpoleca84%
Historia

Onz - powstanie i organizacja

Waszyngton Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD – International Bank for Reconstruction and Development) 1944 Waszyngton Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO – International Labour Organization ) 1919poleca83%
Prawo międzynarodowe

Płaszczyzny współpracy międzynarodowej

naukowa i kulturalna. ILO ( International Labour Organization ) Międzynarodowa Organizacja Pracy zajmuje się problemami pracowniczymi - ochroną praw pracowników, polepszaniem warunków do pracy i życia