profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele FAOpoleca81%
Geografia

Integracja i dezintegracja

Integracja - umowne dążenie państw kontynentu do dobrowolnego ograniczania suwerenności na rzecz organów integrujących politycznie i gospodarczo wszelkie sektory. Przykładem integracji jest korzystanie bez ograniczeń ze swobody przepływu usług,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Agendy ONZ - FAO

FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Food and Agriculture Organization of the United Nations, organizacja powstała w 1945, pełniąca funkcje koordynacyjne, z siedzibą w Rzymie.FAO popiera międzynarodową...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacje Międzynarodowe i Organizacje Regionalne

ONZ: I. Rok powstania: Konferencja – 25 kwietnia 1945. Karta Narodów Zjednoczonych podpisana 26 czerwca 1945 II. Miejsce powstania: San Francisco III. Rozpoczęcie działalności: 24 października 1945 IV. Ilość członków: 51 V. Organy:...poleca84%
Geografia

Integracja,a dezintegracja na świecie

Po zakończeniu zimnej wojny dezintegracji ulegają stare i charakterystyczne dla zimnej wojny struktury życia międzynarodowego, a rozwija się integracja państw na nowych zasadach. Procesypoleca85%
Socjologia

Zagadnienia na socjologię

Z tych notatek uczyłam się na egzamin i zdałam.....na 4. Powodzenia!!!!poleca85%
Socjologia

Ściąga z mikrosocjologii

INTEGRACJA I DEZINTEGRACJA SPOŁECZNA(mikro) INTEGRACJA etymologicznie to tyle co stan zgodności i sharmonizowania, zjawisko zwartości. UJĘCIE SOCJOLOGICZNE- proces zjednoczenia, łączenia się częścipoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata i ich rozwiązania.

problemów współczesnego świata należy wyodrębnic problemy polityczne, społeczno-ekonomiczne i cywilizacyjno-kulturowe. Problemy polityczne:- Integracja a dezintegracja w stosunkach międzynarodowychPopoleca86%
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

A.Kłoskowska „Kultura masowa”

rozgraniczenie – mówi jednak, że często zjawiska kulturowe mieszają się ze społecznymi. • Parsons – również proponuje rozgraniczenie. 4. Integracja i dezintegracja kultury. A. Integracja kultury – pewne