profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Cechy państwapoleca85%
Polityka

Państo - pojęcie, geneza, funkcje.

POJĘCIE PAŃSTWA Pojęcie „państwo” w znaczeniu wszystkich form organizacji społeczeństwa danego kraju wprowadził w XVI w Niccolo Machiavelli używając terminu „stato”. Włoskie „stato” pochodzi z łacińskiego terminu „status” i oznacza tyle co...