profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowa taotalitarnej organizacji społeczeństwapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Totalitaryzm: faszyzm i komunizm

Przemiany pod koniec XIX wieku i początku XX wieku przyczyniły się do rozwinięcia się systemów totalitarnych w państwach, faszyzmu i komunizmu. Powstały dwie nowe grupy społeczne: robotnicy i kapitaliści. Pogłębiły się przez to różnice...