profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bonarkapoleca85%
Biologia

Rezerwaty przyrody Małopolski

Rezerwaty naszego wojewodztwa: Nazwa rezerwatu: Bukowiec Województwo: Tarnów Gmina: Czchów Lokalizacja: Powierzchnia rezerwatu: 5,31 ha Typ rezerwatu: leśny Krótka informacja: Zespoły roślinne: Circaeo-Alnetum, Dentario...poleca84%
Biologia

Bioróżnorodność i sposoby jej ochrony na terenie Małopolski

. Obiekty prawnie chronione to: parki narodowe, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody , użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i