profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bilans wydarzeń grudniowych



poleca89%
Historia

Bunt w grudniu 1970

Mianem Grudnia 1970 określa się bunt robotniczy w Polsce w dniach 14-22 grudnia 1970 roku (strajki, wiece, demonstracje) głównie w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Bezpośrednią przyczyną strajków i demonstracji była wprowadzona 13 grudnia drastyczna...



poleca85%
Historia

Przyczyny, przebieg, bilans i konsekwencje wydarzeń z grudnia 1970

Przyczyny wydarzeń z grudnia 1970 W grudniu 1970 w kilku miastach na Wybrzeżu doszło do strajków, demonstracji i starć ulicznych, spacyfikowanych przez milicję i wojsko. Za bezpośrednią przyczynę wydarzeń grudniowych uważa się wprowadzenie...



poleca85%
Historia

Polska - rok 1970

Odbył się wtedy tzw. grudniowy bunt robotniczy (14-22. grudnia 1970). W jego ramach miały miejsce wystąpienia robotnicze (strajki, wiece, demonstracje) w miastach Wybrzeża, głównie w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie, wynikające z pogarszającej się...



poleca87%
Historia

Świat pod znakiem konfrontacji międzyblokowej 1955 - 1970

arcybiskup Karol Wojtyła. Zdjęcie spektaklu „Dziadów” w Teatrze Narodowym w Warszawie, dało początek protestom na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej. W grudniu 1970 r. miał miejsce



poleca85%
Historia

Grudzień 1970r. na Wybrzezu, jego tło i nastepstwa

Rzeczpospolitej Ludowej. Mianem Grudnia 1970 określa się bunt robotniczy w Polsce w dniach 14-22 grudnia 1970 roku (strajki, wiece, demonstracje) głównie w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Bezpośrednią



poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Czy Polska w latach 1944-1989 była państwem totalitarnym?

stłumione wystąpienie robotnicze w grudniu 1970 . Kolejną formą zmniejszenia swobód obywateli był stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku, pod groźbą wkroczenia wojsk radzieckich. Zakazano



poleca85%
Historia

Krótka historia Polski Ludowej

politycznego). W sierpniu 1968 r. jednostki Ludowego Wojska Polskiego uczestniczyły w interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Po kolejnym kryzysie politycznym w grudniu 1970 r