profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Bierne prawo wyborczepoleca85%
Polityka

Senat

Geneza Senatu sięga czasów obradującej u boku królów piastowskich rady królewskiej. Jej członkowie odgrywali pierwszoplanową rolę na zjazdach generalnych, zwoływanych przez króla głównie w celu uchwalenia podatków. Na zjazdy takie, stanowiące...