profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Beneficjapoleca85%
Historia

Europa wszesnośredniowieczna między uniwersalizmem, a partykularyzmem.

Nazwę średniowiecza jako epoki historycznej wprowadzili humaniści włoscy wyodrębniając w dziejach świata okres między starożytnością a odrodzeniem. Oni właśnie w XV-XVI w uformowali wyobrażenie „wieków średnich” jako mrocznego okresu...poleca84%
Język polski

Preromantyzm w Niemczech. Pierwiastki romantyczne w balladzie "Król Olszyn" i "Fauście" Goethego.

rodzajów literackich, tworzenie nowych gatunków. 3. Odejście od naśladowania wybitnych twórców minionych epok, w stronę twórczości oryginalnej. 4. Historyzm - czerpanie motywów z przeszłości, a