profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Autoprezentacja Pimkipoleca83%
Język polski

Zinterpretuj podany fragment Ferdydurke Witolda Gombrowicza oraz w kontekście całego utworu rozważ problem poszukiwania własnego kształtu a uwikłania w Formę.

Schemat odpowiedzi: TEMAT - Zinterpretuj podany fragment Ferdydurke Witolda Gombrowicza oraz w kontekście całego utworu rozważ problem poszukiwania własnego kształtu a uwikłania w Formę. 1. Przypomnienie sytuacji początkowej: bohater (narrator)...poleca87%
Język polski

Problem poszukiwania własnego kształtu a uwikłania w Formę w Ferdydurke W. Gombrowicza

W powieście Witolda Gombrowicza pt. „ Ferdydurke ” ukazany jest świat uwikłany w formę . Bohater utworu , trzydziestoletni Józio jest „artystą”. Pragnie tworzyć. Chce pięknem, dobrem i prawdą sycićpoleca86%
Psychologia

Sekty a manipulacja jednostką

sektypoleca85%
Język polski

Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej

prezentacja i bibliografia w zalacznikach