profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Aparat bezpieczeństwapoleca85%
Historia

Powstanie i działalność obozu polskiej lewicy komunistycznej

Po wybuchu wojny na ziemiach polskich działały niewielkie grupki komunistów, nie stanowiące jednak znaczącej siły. Atak Niemiec na ZSRR przyspieszył tworzenie przez Stalina komunistycznego zaplecza w Polsce. W tym celu została zrzucona na...poleca84%
Historia

Podobieństwa i różnice w systemach totalitarnych na przykładzie Włoch, Niemiec i Związku Radzieckiego

Podobieństwa i różnice w systemach totalitarnych na przykładzie Włoch, Niemiec i Związku Radzieckiego Ogólne pojęcie totalitaryzmu: Jest systemem sprawowania rządów polegający na kontrolowaniu przez arbitralną władzę wszystkich przejawów...poleca82%
Historia

Kształtowanie się obozu polskiej lewicy.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ OBOZU POLSKIEJ LEWICY 1. Sytuacja komunistów polskich przed czerwcem 1941r. Kiedy Międzynarodówka Komunistyczna w 1938r. rozwiązała Komunistyczną Partię Polski i kiedypoleca88%
Historia

Daty 1918-1938, leksykon wybrane zagadnienia, konstytucja marcowa i kwietniowa

-gabinetowych, początek rządów sanacji XII 1926 - powstanie Obozu Wielkiej Polski - początek ewolucji części endecji w stronę autorytaryzmu i faszyzmu 1928 - otwarcie Biblioteki Narodowej w Warszawie I 1928poleca85%
Historia

Ziemie polskie w czasie II wojny światowej.

działalność oddziałom z Zamojszczyzny, dzięki którym została powstrzymana niemiecka akcja wysiedlania i pacyfikowania tamtejszej ludności w celu ustąpienia miejsca niemieckim kolonizatorom. Oddziały Armii