profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Anglia za panowania Karola I Stuartapoleca87%
Historia

Przyczyny i skutki zmian w uprawnieniach władzy na przykładzie wybranych krajów Europejskich.

Francja: Francja zmierzała do ustanowienia władzy absolutnej. Po zakończeniu wojny stuletniej, czyli po roku 1453 Francja zaczęła przeobrażać się w silną monarchie. Od panowania Ludwika XI obserwujemy zmiany w państwie jego potomków, czyli...poleca85%
Historia

Rewolucja w Angli XVII w. - esej

Zacznijmy od Stuartów - Karola I oraz Jakuba I którzy podczas swoich rządów prowadzili do ustanowienia absolutyzmu; rozwiązywali parlamenty następnie ich nie powołując, nakładali podatki bez zgody parlamentu oraz nie posiadali akceptacji w...poleca85%
Historia

Rewolucja angielska

Rewolucja Angielska Rewolucja angielska w XVII w. była pierwszą rewolucją burżuazyjną w Europie. Aby mówić jednak o jej przyczynach należy cofnąć się do XVI w. i przedstawić kilka najuważniejszych postaci decydujących o późniejszym przebiegu...poleca80%
Historia

Formy ustrojowe XVII i XVIII wiecznej Europy

Schyłek XVII wieku i początek XVIII przyniosły Europie, nowe prądy umysłowe i kulturalne. Już sama końcówka baroku była zaprzątnięta myślami o świecie i dążeniu do pogłębiania wiedzy. Zaczęto powracać do antyku, przywołując zamierzchłe...poleca83%
Historia

Wojna domowa w Anglii

Wojna domowa w Anglii Monarchia ang. XVI/XVIIw. przeżywała okres rozkwitu gosp., kulturalnego i politycznego. Szczególnie w gospod. ang. nastąpił gwałtowny rozwój związany z rozbudową posiadłości gosp. Rozwijało się sukiennictwo, prze. węglowy i...