profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Anarchosyndykalizmpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Doktryny , ideologie

DOKTRYNY I IDEOLOGIE: · Konserwatyzm (2str.) · Nacjonalizm (3str.) · Rasizm (3str.) · Antysemityzm (4str.) · Myśl chrześcijańsko-demokratyczna (5str.) · Liberalizm (6str.) · Ideologie socjalistyczne: (8str.) o Socjalizm utopijny o...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ruchy społeczne

ANARCHIZM (gr. anarchia – bezrząd) Twórcy: Michał Bakunin, Pierre Proudhon, Piotr Kropotkin, Georges Sorel. Jest to skrajnie lewicowy ruch polityczny, który ukształtował się w XIX w. Uznaje, że największym zagrożeniem dla człowieka jest państwo....poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesne ideologie i doktryny w Polsce oraz na świecie

Ideologia Trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie ideologii. Specjaliści nauk społecznych nadają temu terminowi co najmniej kilkanaście znaczeń. Jedni ideologię wywodzili od greckiego słowa ?ideapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ideologie i doktryny

zmierzające do wprowadzenia w życie doktryny . Cechy ideologii: - określa rolę jednostek i wspólnot - określa kształt i zasady funkcjonowania struktury politycznych, społecznych i ekonomicznychpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ideologie, demokracja

na tożsamość ideową partii itd. - Poznawcza – ideologie tworzą i upowszechniają określony obraz świata, jednostka wybierając jakąś doktrynę uzyskuje klucz do poznania i zrozumienia mechanizmówpoleca81%
Politologia

Co to jest doktryna i jej rodzaje

doktryny , oraz ideologie i programy polityczne są istotnym elementem życia politycznego poszczególnych państw jak i ogółu uczestników stosunków międzynarodowych. Stanowią jedną z form, w jakichpoleca85%
Historia

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci

Wszyscy wiemy, iż zdanie „Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci” jest prawdziwe. Jednak czy aby na pewno wszyscy potrafimy podać tego konkretne dowody? Czym poprzeć tę tezę? Pierwszym z