profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Anarchia



poleca85%
Politologia

Anarchizm współczesny

· Po II wojnie światowej nastąpił rozwój piśmiennictwa anarchistycznego. Ukazało się wiele książek na ten temat. Również czasopisma, gazety takie jak: szwajcarski Le revil anarchiste, francuski La Liberation, włoski Volonta poświacały artykuły...