profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza wiersza Utopiapoleca85%
Język polski

Krytycyzm wobec dziedzictwa epoki oświecenia w utworach „Utopia” Wisławy Szymborskiej oraz Zbigniewa Herberta „Ścieżka”.

Utopia – wizja idealnego społeczeństwa, stworzona w oderwaniu od rzeczywistości, gdzie w idealnym państwie żyją ludzie w pełni szczęśliwi. Motyw utopii pojawił się już w starożytności (pochodzi od greckich słów „ou” – nie i „topos” – miejsce,...poleca87%
Język polski

„Utopia’ W. Szymborskiej – miejsce na pewno idealne?

„Idealny wzorzec świata od wieków przyciągał ludzi światłych jak i tych uboższych w wiedzę. W swych wywodach przedstawiali oni perfekcyjne ustroje polityczne i zachowania społeczeństwa. Nie brali jednak pod uwagę szans na ich wdrożenie w życie,...poleca86%
Język polski

Dlaczego człowiek chciałby uciec z utopii?

Utopia nie jest możliwym do zaakceptowania rozwiązaniem dla życia człowieka, ponieważ idea społeczeństwa doskonałego jest w gruncie rzeczy niezgodna z istotą natury ludzkiej. Naturalnym odruchem myślącej istoty, jaką jest człowiek, jest dążenie do...poleca85%
Język polski

Dlaczego człowiek chciałby uciec z utopii? Odpowiedz wykorzystując wnioski z wiersza Wiesławy Szymborskiej „Utopia” oraz lektury „Nowego Wspaniałego Świata”. Analiza i interpretacja tych lektur.

Analizę problemu zawartego w temacie chciałabym zacząć od wytłumaczenia znaczenia samego wyrazu utopia. Według „Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” W. Kopalińskiego utopią nazwiemy niezmiernie odległe miejsce (np. okolicę, wyspę,...poleca85%
Język polski

Który z rajów najbardziej ci odpowiada: ten z wiersza „Utopia" Wisławy Szymborskiej, ten z Trenu XIX Jana Kochanowskiego, a może ten z wiersza Leśmiana?

W mojej pracy mam wybrać jeden z trzech rajów opisanych w poszczególnych utworach. Najbardziej odpowiada mi „Tren XIX albo sen” napisany przez Jana Kochanowskiego. Raj w Trenie XIX przedstawiony jest jako niebo pełne rozkoszy. Jest miejscem,...