profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza porównawcza Wielkiego Testamentupoleca89%
Język polski

Analiza porównawcza "Wielkiego Testamentu" Franciszka Villona i "Testamentu mojego" Juliusza Słowackiego.

Los człowieka nie jest wypisany na jego dłoni. Nikt przy swoich narodzinach nie otrzymuje mapy swojego życia. Żaden człowiek nigdy do końca nie wie co mu się przydarzy. Jednego może być tylko pewien – swojej śmierci. Cały czas, cokolwiek będzie...poleca85%
Język polski

Testament Villona

mężczyzn: „Gdzie dziś są wszyscy owi wspaniali mężowie: Wielki Krezus, król Lidii, także perski Kserkses?” Dla Villona gorsza od samej śmierci jest starość. Autor Wielkiego Testamentu czuje się staro i nie może przeboleć, że nadszedł jużpoleca85%
Język polski

Porównaj kreacje podmiotu lirycznego we fragmentach „Wielkiego testamentu” Francois Villona i w „Sonecie szalonym” Leopolda Staffa. W analizie tekstów wykorzystaj znane Ci konteksty filozoficzne i literackie.

moralności, do przestrzegania etykiety i stosowania się do pewnych wzorów zachowań. Inaczej niż osoba mówiąca w wierszu Leopolda Staffa, która nawoływała do cieszenia się swoją zgubą. W utworze Villonapoleca86%
Język polski

Między złem, a poczuciem skruchy - przeżycia Francoisa Villona zapisane w "Wielkim testamencie".

przeżycia Villon zawarł w "Wielkim testamencie" napisanym pod koniec życia, ok. 1461 r. Z " Wielkiego testamentu " wynika, że całe życie towarzyszyła poecie bieda, prowadząca gopoleca85%
Język polski

Irzykowski a Boy- ŻeleŃski (analiza porównawcza).

analiza porównująca dwóch pissarzy 21. Irzykowski a Boy- ŻeleŃski ( analiza porównawcza ). Irzykowski Urodzony 23 stycznia 1873 w Błaszkowej pod Jasłem w zubożałej rodzinie ziemiańskiej. Wpoleca85%
Język polski

Przedstaw kryzys i upadek ideałów średniowiecznych

nienawiść do osób, które są, jego zdaniem, odpowiedzialne za to. Villon nie nawołuje swych czytelników, do bogobojnego życia, unika także rad moralizatorskich. Bohater liryczny Wielkiego Testamentu ma