profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Aleksander Kotsispoleca85%
Język polski

Polskie, arcypolskie. Podejmij dyskusję o tradycji narodowej jako szansie i wyzwaniu dla sztuki.

Tradycja odgrywała i odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu człowieka. Zasady postępowania oraz obyczaje, przekazywane z pokolenia na pokolenie, ukształtowały polską kulturę. Posiadamy wspaniały skarbiec narodowych pamiątek. Dzieje naszego narodu...poleca85%
Historia

sztuka w służbie narodowej

Tradycja odgrywała i odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu człowieka. Zasady postępowania oraz obyczaje, przekazywane z pokolenia na pokolenie, ukształtowały polską kulturę. Posiadamy wspaniały skarbiec narodowych pamiątek. Dzieje naszego narodu to...poleca85%
Język polski

„Polskie, arcypolskie...” Podejmij dyskusję o tradycji narodowej jako szansie wyzwolenia dla sztuki.

, przywiązany był do tradycji , polskiej kuchni i religii. Problem przedstawiony w tej satyrze polegał na tym, że polskie społeczeństwo czerpało pomysły i inspiracje z innych kultur, głównie francuskiejpoleca84%
Język polski

Jak rozumiesz ucieczkę św. Aleksego od świata?”. Podejmij próbę oceny.

rozpowiadać wszystkim mieszkańcom o tych wydarzeniach. Ludzie słysząc o tym zaczęli czcić Aleksego. On jednak chciał uniknąć rozgłosu i opuścił Edessę powracając do rodzinnego kraju. Przez szesnaściepoleca85%
Język polski

„Szczęście każdy nosi w sobie” Bolesław Prus. Odwołując się do różnych koncepcji szczęścia przedstawionego w literaturze zgódź się lub podejmij z nimi polemikę.

życie ludzi prezentujących takie dążenia?? Wszyscy w swoim życiu myślą o szczęściu jest to coś, do czego dążą i co sprawi, że będą się czuli dobrze. Temat dotyczący tego zagadnienia jest cały czaspoleca83%
Turystyka i rekreacja

Wpływ sztuki i kultury na obyczaje ludzi, tradycje.

naszych rodaków zawsze były i będą "mniej lub bardziej polskie ", a dziedzictwo naszych przodków stanowić będzie szansę lub wyzwanie dla sztuki . Szansę- gdyż nawiązania do tradycji narodowej świadczą opoleca84%
Język polski

"Być człowiekiem" - podejmij rozważania na ten temat odwołując się do literatury Romantycznej.

się przed takim postępowaniem ! Nie jesteś maszyną , skonstruowaną do pewnych celów . W życiu powinno się dla ciebie liczyć coś więcej aniżeli twoje zadania , stanowisko , zawód i praca . Przede