profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Akt terroryzmupoleca85%
Politologia

Terroryzm

SPIS TREŚCI…………………………………………………………………………………2 WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I: Rodzaje i definicje terroryzmu 4 1. Terroryzm- zagadnienie ogólne 4 2. Typologia terroryzmu 7 3. Najważniejsze współczesne ugrupowania terrorystyczne 12 WSTĘP Terroryzm...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Terroryzm

[łac.], różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państw. i społeczeństwa określonych zachowań i...poleca85%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Terroryzm jako zagrożnie cywilizacyjne, wykrywanie go i zwalczanie.

Referat jest w formie prezentacji multimedialnej, w załącznikupoleca84%
Polityka

Terroryzm

tresc w załącznikupoleca84%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Współczesny terroryzm jaką przybiera formę i jak z nim walczyć ?

Terroryzm w dzisiejszych czasach używany jest po to aby zastraszyc kogoś lub wymusic dana rzecz od kogoś. Terror jest pogwałceniem prawa, a celem terroru jest zastraszenie całego społeczeństwa, alepoleca83%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Terroryzm

Terroryzm jest pojęciem politycznym. Słowo terroryzm , szczególnie po zamachach po 11 września, weszło na stałe do codziennego użycia na całym świecie. Dziś to pojęcie kojarzy się głównie zpoleca85%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Terroryzm

Terroryzm , metoda działania polegająca na przemocy wobec pojedynczych osób aparatu władzy ( terroryzm indywidualny) lub wobec przypadkowych członków społeczeństwa, przez zamachy na urzędy, lokale