profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Ahaswerpoleca85%
Język polski

Historia Żyda Wiecznego Tułacza

HISTORIA ŻYDA WIECZNEGO TUŁACZA Rodzina Żyda Wiecznego Tułacza służyła wielkiemu kapłanowi Oniaszowi i dzięki zezwoleniu Ptolemeusza Philometora wybudowała świątynię w Dolnym Egipcie. Dziadek w/w Żyda zwał się Hiskias, który był nadwornym...poleca87%
Język polski

Różne kreacje postaci Żyda w literaturze polskiej. Omów wybrane przykłady

Po raz pierwszy w polskiej literaturze postać Żyda pojawiła się w Historii Ignacego Krasickiego, wydanej w 1779 roku. Pisarz wykorzystał w swym dziele motyw Żyda - wiecznego tułacza , który polscy