profil

Socjologia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Advocacypoleca85%
Socjologia

Materiały do egzaminu.

Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich...