profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Adenina

poleca34%
Chemia

Kwasy nukleinowe

Azotowe zasady organiczne to aromatyczne związki heterocykliczne zawierające atom lub atomy azotu w pierścieniu. Związki te są pochodnymi puryny i pirymidyny. Charakter aromatyczny tych związków można wyjaśnić w oparciu o regułę Hückla, pamiętając, że np. puryna posiada 10 zdelokalizowanych elektronów π (4·2 + 2) (uwzględniając fakt delokalizacji wolnej pary elektronowej atomu azotu związanego z atomem wodoru). Wyróżniamy: a) zasady purynowe – np. adenina, guanina b)...

poleca80%
Chemia

Kwasy nukleinowe

Kwasy nukleinowe to liniowe polinukleotydy. Analizując ich budowę stwierdzono, że połączenie następuje poprzez fosfodiestrowe mostki – reszty kwasu fosforowego(V) tworzą wiązania estrowe z grupą –OH atomu węgla C-5 (w cząsteczce cukru) jednego nukleozydu oraz grupą –OH atomu węgla C-3 (w cząsteczce cukru) drugiego nukleozydu. Kwas rybonukleinowy RNA zawiera D-rybozę, a kwas deoksyrybonukleinowy DNA– 2-deoksy-D-rybozę. Zasadami, których obecność...poleca85%
Biologia

Działanie wybranych mutagenów

1)CZYNNIKI FIZYCZNE ~Promieniowanie jonizujące a)Promieniowaniem o dużej energii, powodują pękanie cząsteczki DNA, niszczenie cukrów oraz zasad. -Pękanie wiązań chemicznych, fragmentacja nici DNA *Różne aberracje chromosomowe. Promienie...poleca85%
Biologia

Genetyka

Genetyka- nauka zajmująca się badaniem dziedziczenia cech. Gen- najmniejsza jednostka dziedziczności. Odcinek DNA każdy gen odpowiada za syntezę jednego białka. Chromosomy- elementy na których znajdują się geny. Składają się z dwóch chromatyd....poleca85%
Biologia

Realizacja informacji genetycznej w biosyntezie białka.

Właściwości poszczególnych białek każdego organizmu są zaszyfrowane w kwasach deoksyrybonukleinowych (DNA) genów jądra komórkowego. Jednostką materialną, decydującą o przekazywaniu poszczególnych dziedzicznych właściwości organizmu jest gen....poleca88%
Biologia

DNA

DNA jest spiralną, dwuniciową cząsteczką, w której nici wzajemnie się dopełniają (ściślej mówić są względem siebie komplementarne). Komplemetarność polega na tym, że skierowane do wnętrza dwuniciowej spirali zasady sąsiednich nici łączą się...poleca83%
Biologia

DNA

Budowa nukleotydu DNA nazywa się inaczej kwasem deoksyr........ -kwas fosforowy P -cukier peutoza(węglowy) deoksyrboza -jedna z zasad azotowych: abemina, tynina, guanina, cytozyna Pojadyncza nic DNA utworzona jest z wielu nukleotydów i...