profil

Elektroujemność

poleca 63% 186 głosów

Elektroujemność to zdolność atomu do przyciągania elektronów. Zdolność tę wyznaczył m.in. Pauling, przedstawiając ją w postaci wartości liczbowych.

Cez i frans charakteryzują się najmniejszą wartością elektroujemności (0,7) w skali Paulinga, a fluor największą, czyli 4,0.

W okresie elektroujemność rośnie ze wzrostem liczby atomowej, a w grupie maleje.

Schemat elektroujemności

Podoba się? Tak Nie