profil

Budowa atomu

poleca 64% 75 głosów

Na przestrzeni wieków zmieniały się poglądy człowieka dotyczące budowy atomu i materii:

Poglądy człowieka na temat mateii i budowy atomu

Wybrane modele budowy atomu (schemat ideowy):

Model

Ładunek dodatni skupiony w jądrze atomu

Planetarny model budowy atomu

model "ciasta z rodzynkami" ładunek dodatni skupiony jest w jądrze atomu planetarny model budowy atomu

Zachowania mikrocząstek nie można opisać w oparciu o klasyczną mechanikę Newtona. Ciała mikroskopowe zachowują się zupełnie inaczej i stąd w opisie ich zachowania obowiązują zasady mechaniki kwantowej.

Dualizm korpuskularno-falowy elektronu

W przypadku położenia elektronu możemy mówić o prawdopodobieństwie jego przebywania (napotkania) w określonym elemencie przestrzeni (objętości atomu). Rozkład gęstości tego prawdopodobieństwa otrzymuje się rozwiązując obowiązujące w mechanice kwantowej równanie Schrödingera, w którym pojawia się funkcja falowa Ψ (x, y, z) współrzędnych położenia elektronu.

poleca 61% 186 głosów

Orbital atomowy

Jest funkcją falową położenia elektronu. Kwadrat bezwzględnej wartości tej funkcji falowej określa gęstość prawdopodobieństwa napotkania elektronu w określonym elemencie przestrzeni wokół jądra. Postać tych funkcji opisana jest zestawem trzech liczb kwantowych (głównej, orbitalnej, magnetycznej): Ψn,l,m, np. Ψ1,0,0 , Ψ2,l,0. Stan elektronu w atomie opisuje zestaw pięciu liczb kwantowych, których charakterystykę przedstawiono w poniższej tabeli. liczby kwantowe opisywany...

poleca 35% 60 głosów

Konfiguracja elektronowa

to zapis przedstawiający przyporządkowanie elektronów atomu odpowiednim orbitalom atomowym. W stanie podstawowym (tzn. o minimalnej energii) przyporządkowanie to odbywa się zgodnie z następującymi regułami: a) w atomach wieloelektronowych elektrony zapełniają orbitale atomowe według ich wzrastającej energii orbitalnej: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p itd.; b) zakaz Pauliego: w atomie wieloelektronowym dwa elektrony nie mogą znajdować się w stanach opisywanych takimi samymi...

Podoba się? Tak Nie