profil

Aktywność źródła promieniowania

poleca 72% 46 głosów

Aktywnością źródła nazywamy liczbę rozpadów zachodzących w jednostce czasu:

Aktywność źródła promieniowania wzór

Jednostką aktywności jest becqurel [Bq]. Jeśli w ciągu 1s zachodzi rozpad jednego jądra, to aktywność źródła wynosi 1 bq.

Aktywność każdego źródła promieniotwórczego maleje z upływem czasu według wzoru: A=A0e−t⋅λ , w którym A0 jest początkową aktywnością źródła promieniotwórczego, A jest aktywnością tego źródła po upływie czasu t, a λ jest stałą rozpadu, której wartość jest zależna od rodzaju źródła promieniotwórczego.

Z powyższego równania da się wyprowadzić prawo rozpadu promieniotwórczego, zgodnie z którym liczba jąder promieniotwórczych maleje w wyniku rozpadu w sposób wykładniczy: N=N0e−t⋅λ ,gdzie N oznacza liczbę jąder promieniotwórczych po czasie t, N0 oznacza początkową liczbę jąder, a λ jest stałą rozpadu promieniotwórczego. Wykres zależności N od czasu przedstawia rysunek 13.1.

Wykres zależności N od czasu

Wniosek: Dla czasu t równego czasowi połowicznego rozpadu T1/2 mamy N=N0/2, co po wstawieniu do wzoru wyrażającego prawo rozpadu promieniotwórczego daje:

Czas połowicznego rozpadu

skąd po zlogarytmowaniu stronami otrzymujemy:

Czas połowicznego rozpadu

Czas połowicznego rozpadu jest odwrotnie proporcjonalny do stałej rozpadu promieniotwórczego.

Podoba się? Tak Nie